Hitta rätt produkt för mig

lilla ostersjopaketet
Lilla Östersjöpaketet - 100L/h
Avsaltninganläggning för det lilla enkla fritidshuset

Avsaltningsanläggningen "Lilla Östersjöpaketet" rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 100 liter i timmen. Avsaltaren är utbyggbar till 200 l/h i samma chassi.

lilla ostersjopaketet
Stora Östersjöpaketet -200L/h
Avsaltninganläggning för lite större behov, lämplig för året runt bruk

Avsaltningsanläggningen "Stora Östersjöpaketet" rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 200 liter i timmen.

RoYal 300
RoYal Östersjöpaketet -300L/h
Avsaltningsanläggning lämplig att dela med grannar

Avsaltningsanläggningen "Stora Östersjöpaketet" rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 300 liter i timmen.

RoBust 1000
RoBust 1000L/h
Avsaltninganläggning för proffesionellt bruk, tex 10-30 fastigheter

Vår nya modellserie RoBust finns från 1m3 till 10m3/timme. Nu behöver ingen snåla på dricksvattnet längre. Energiförbrukningen är ca 3-4 kW/m3.

robust2T 300
RoBust 2000L/h
Avsaltninganläggning för proffesionellt bruk, tex 30 - 60 fastigheter

Vår nya modellserie RoBust finns från 1m3 till 10m3/timme. Nu behöver ingen snåla på dricksvattnet längre. Energiförbrukningen är ca 3-4 kW/m3.

Robust 5000L/h
Robust 5000L/h

Vår nya modellserie RoBust finns från 1m3 till 10m3/timme. Nu behöver ingen snåla på dricksvattnet längre. Energiförbrukningen är ca 3-4 kW/m3.

rozell50
RoZell 50L/h
Avsaltningsanläggning för enkla fritidshus med tex solceller

Avsaltningsanläggningen är komplett med högtryckspump, flödesmätare, manometer och manöverkontroll. Det ingår membran som har kapacitet att producera ca 50liter varannan timme. Maskinen placeras lämpligen hängande på vägg eller på en hylla i arbetshöjd. Distributionspumpen kan placeras alternativt på bufferttanken eller på golvet. Pump för sjövatten placeras bäst på golvet. Förfilter är förmonterade under maskinen och mineralfilter monteras lätt åtkomligt på väggen.

RoMega500 300
RoMega 500L/h
Avsaltningsanläggning lämplig att dela med grannar

Externt grovfilter typ Penta 40 med 5st filter 40"
Finfilterhus typ Penta 20 på RO-ram med 5st filter 20"
Råvattenintag
Högtryckspump, typ centrifugal
Avsaltningsenhet, typ RoMega 500
UV-enhet 22L/min
Mineralfilterenhet
Antiscaleing enhet
Ozongenerator doserar aktivt syre för smak & luktkontroll

seapure
Baltic Seapure 50L/h
Avsaltninganläggning för fritidsbåtar i Östersjön

Baltic Seapure är en avsaltningsanläggning för fritidsbåtar och har utvecklats speciellt för farvatten i Östersjön. Seapure ansluts till båtens befintliga färskvattentank. Kapaciteten är ca 50L/timmen.

wm smart30
Schenker Smart 30
Water Maker 30liter/tim - för seglare på världshaven

Avsaltningsanläggningen är komplett med råvattenpump, finfilterenhet, högtryckspump, flödesmätare, manometer osv. och det ingår ett membran av typen Filmtec SW30-2521 i anläggningen. Kapaciteten är beräknad till ca 30 liter per timme vid ca 3,5 -4,0% salthalt och vid en vattentemperatur om ca 25 grader Celsius. Kapaciteten varierar också mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur. Verkningsgraden ligger runt 10%. Energi-förbrukningen beräknas till endast ca 0,110 kW. Anläggningen är konstruerad för drifttryck på 55-65 bar.

wm smart60
Schenker Smart 60
Water Maker 60liter/tim - för seglare på världshaven

Avsaltningsanläggningen är komplett med råvattenpump, förfilterenhet, högtryckspump, manometer, kontrollpanel och det ingår ett membran av typen Filmtec SW30-2521 i anläggningen. Kapaciteten är beräknad till ca 60 liter per timme vid ca 3,5 % salthalt och vid en vattentemperatur om ca 25 grader Celsius. Kapaciteten varierar också mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur vilket innebär lägre kapacitet vid sjunkande temperatur. Verkningsgraden ligger runt 10 %. Energiförbrukningen beräknas till ca 0,240 kW/h. Anläggningen är konstruerad för ett drifttryck på 55-65 bar, normalt 60 bar.

smartsplit60
Schenker Smart/Split 60
Water Maker 60liter/tim - för seglare på världshaven

Den perfekta water makern för långfärdsseglaren, robust och enkel. En trygg slitvarg för den aktiva skepparen. Denna Water Maker producerar ca 60liter rent dricksvatten per timme från alla världens hav.

wm smart100
Schenker Smart 100
Water Maker 100liter/tim - för seglare på världshaven

Smart är komplett med en extern råvattenpump som matar avsaltningsenheten med råvatten. Tryckstegring och energiåtervinning sker i en s.k. boosterenhet. Det trycksatta och salta råvattnet pressas in i ett membran som separerar ut rent dricksvatten. Dricksvattnet passerar både mineraler och aktivt kol på sin väg till bufferttanken. Tryckenergin i saltkoncentratet återvinns innan det returneras tillbaka till havet.

wm modular100
Schenker Modular 100
Water Maker 100liter/tim - för seglare på världshaven

Modular är komplett med en extern råvattenpump som matar avsaltningsenheten med råvatten. Tryckstegring och energiåtervinning sker i en s.k. boosterenhet. Det trycksatta och salta råvattnet pressas in i två membran som separerar ut rent dricksvatten. Dricksvattnet passerar både mineraler och aktivt kol på sin väg till bufferttanken. Tryckenergin i saltkoncentratet återvinns innan det returneras tillbaka till havet.

wm modular100
Schenker Modular 150
Water Maker 150liter/tim - för seglare på världshaven

Modular är komplett med en extern råvattenpump som matar avsaltningsenheten med råvatten. Tryckstegring och energiåtervinning sker i en s.k. boosterenhet. Det trycksatta och salta råvattnet pressas in i två membran som separerar ut rent dricksvatten. Dricksvattnet passerar både mineraler och aktivt kol på sin väg till bufferttanken. Tryckenergin i saltkoncentratet återvinns innan det returneras tillbaka till havet.


Copyright © 2021 Afflux Water