Hitta rätt produkt för mig

20220504 7380 fri
Lilla Östersjöpaketet - 100L/h
Avsaltninganläggning för det lilla enkla fritidshuset
Avsaltningsanläggningen "Lilla Östersjöpaketet" rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 100 liter i timmen. Avsaltaren är utbyggbar till 200 l/h i samma chassi.
20220504 7429 Fri
Stora Östersjöpaketet -200L/h
Avsaltninganläggning för lite större behov, lämplig för året runt bruk
Avsaltningsanläggningen "Stora Östersjöpaketet" rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 200 liter i timmen.
20220505 7474 fri
RoYal Östersjöpaketet -300L/h
Avsaltningsanläggning lämplig att dela med grannar
Avsaltningsanläggningen "Stora Östersjöpaketet" rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 300 liter i timmen.
RoBust 1000
RoBust 1000L/h
Avsaltningsanläggning för professionellt bruk, tex 10-20 fastigheter
Vår modellserie RoBust finns från 1m3 till 10m3/timme, RoBust är en professionell anläggning som är väl anpassad för olika samfällighetsföreningar med
20220504 7225 Fri
RoBust 2000L/h
Avsaltningsanläggning för professionellt bruk, tex 20 - 30 fastigheter
Vår nya modellserie RoBust finns från 1m3 till 10m3/timme. Energiförbrukningen är ca 3-4 kW/m3.
RoBust 5T 2019 2
Robust 5000L/h
Avsaltningsanläggning för professionellt bruk, tex 50 - 60 fastigheter
Vår nya modellserie RoBust finns från 1m3 till 10m3/timme. Energiförbrukningen är ca 3-4 kW/m3.
20220504 7269 Fri
RoMega 500L/h
Avsaltningsanläggning lämplig att dela med grannar
Externt grovfilter typ Penta 40 med 5st filter 40"
Finfilterhus typ Penta 20 på RO-ram med 5st filter 20"
Råvattenintag
Högtryckspump, typ centrifugal
Avsaltningsenhet, typ RoMega 500
UV-enhet 22L/min
Mineralfilterenhet
Antiscaleing enhet
Ozongenerator doserar aktivt syre för smak & luktkontroll
Baltic SeaStar 50
Avsaltninganläggning för fritidsbåtar i Östersjön
Baltic SeaStar 50 är en avsaltningsanläggning för fritidsbåtar och har utvecklats speciellt för farvatten i Östersjön. SeaStar ansluts till båtens befintliga färskvattentank. Kapaciteten är ca 50L/timmen.
20220505 7555 fri
Baltic SeaStar 100
Avsaltninganläggning för fritidsbåtar i Östersjön
Baltic SeaStar är en avsaltningsanläggning för fritidsbåtar och har utvecklats speciellt för farvatten i Östersjön. SeaStar ansluts till båtens befintliga färskvattentank. Kapaciteten är ca 100L/timmen.
20220505 7565 Fri
Baltic SeaStar 200
Avsaltninganläggning för fritidsbåtar i Östersjön
Baltic SeaStar är en avsaltningsanläggning för fritidsbåtar och har utvecklats speciellt för farvatten i Östersjön. SeaStar ansluts till båtens befintliga färskvattentank. Kapaciteten är ca 200L/timmen.
smart 30 card
Schenker Smart 30
Water Maker Schenker 30liter/tim - för seglare på världshaven
Avsaltningsanläggningen är komplett med råvattenpump, finfilterenhet, högtryckspump, flödesmätare, manometer osv. och det ingår ett membran av typen Filmtec SW30-2521 i anläggningen. Kapaciteten är beräknad till ca 30 liter per timme vid ca 3,5 -4,0% salthalt och vid en vattentemperatur om ca 25 grader Celsius. Kapaciteten varierar också mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur. Verkningsgraden ligger runt 10%. Energi-förbrukningen beräknas till endast ca 0,110 kW. Anläggningen är konstruerad för drifttryck på 55-65 bar.
smart 60 card
Schenker Smart 60
Water Maker Schenker 60liter/tim - för seglare på världshaven
Avsaltningsanläggningen är komplett med råvattenpump, förfilterenhet, högtryckspump, manometer, kontrollpanel och det ingår ett membran av typen Filmtec SW30-2521 i anläggningen. Kapaciteten är beräknad till ca 60 liter per timme vid ca 3,5 % salthalt och vid en vattentemperatur om ca 25 grader Celsius. Kapaciteten varierar också mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur vilket innebär lägre kapacitet vid sjunkande temperatur. Verkningsgraden ligger runt 10 %. Energiförbrukningen beräknas till ca 0,240 kW/h. Anläggningen är konstruerad för ett drifttryck på 55-65 bar, normalt 60 bar.
smart 80 card
Schenker Smart 80
Water Maker Schenker Smart 80
Läs mer på https://schenkerwatermakers.com
smartsplit60
Schenker Smart/Split 60
Water Maker / split 60liter/tim - för seglare på världshaven
Den perfekta water makern för långfärdsseglaren, robust och enkel. En trygg slitvarg för den aktiva skepparen. Denna Water Maker producerar ca 60liter rent dricksvatten per timme från alla världens hav.
smart 100 card
Schenker Smart 100
Water Maker Schenker 100liter/tim - för seglare på världshaven
Smart är komplett med en extern råvattenpump som matar avsaltningsenheten med råvatten. Tryckstegring och energiåtervinning sker i en s.k. boosterenhet. Det trycksatta och salta råvattnet pressas in i ett membran som separerar ut rent dricksvatten. Dricksvattnet passerar både mineraler och aktivt kol på sin väg till bufferttanken. Tryckenergin i saltkoncentratet återvinns innan det returneras tillbaka till havet.
modular 35 card
Schenker Modular 35
Water Maker Schenker Modular 35
Läs mer på https://schenkerwatermakers.com
modular 60 card
Schenker Modular 60
Schenker Water Maker Modular 60
Läs mer på https://schenkerwatermakers.com
modular 100 card
Schenker Modular 100
Water Maker Schenker 100liter/tim - för seglare på världshaven
Modular är komplett med en extern råvattenpump som matar avsaltningsenheten med råvatten. Tryckstegring och energiåtervinning sker i en s.k. boosterenhet. Det trycksatta och salta råvattnet pressas in i två membran som separerar ut rent dricksvatten. Dricksvattnet passerar både mineraler och aktivt kol på sin väg till bufferttanken. Tryckenergin i saltkoncentratet återvinns innan det returneras tillbaka till havet.
modular 150 card
Schenker Modular 150
Water Maker Schenker 150liter/tim - för seglare på världshaven
Modular är komplett med en extern råvattenpump som matar avsaltningsenheten med råvatten. Tryckstegring och energiåtervinning sker i en s.k. boosterenhet. Det trycksatta och salta råvattnet pressas in i två membran som separerar ut rent dricksvatten. Dricksvattnet passerar både mineraler och aktivt kol på sin väg till bufferttanken. Tryckenergin i saltkoncentratet återvinns innan det returneras tillbaka till havet.
modular 230 card
Schenker Modular 230
Water Maker 230liter/tim - för seglare på världshaven
Läs mer på https://schenkerwatermakers.com
modular 300 card
Schenker Modular 300
Water Maker 300liter/tim - för seglare på världshaven
Läs mer på https://schenkerwatermakers.com
modular 500 card
Schenker Modular 500
Water Maker 500liter/tim - för seglare på världshaven
Läs mer på https://schenkerwatermakers.com
Zen30 1
Schenker ZEN 30
Water Maker 30 liter/tim - för seglare på världshaven
Liten & lättplacerad, kan installeras både horisontellt och vertikalt.
zen 50 card
Schenker ZEN 50
Water Maker 50 liter/tim - för seglare på världshaven
Liten & lättplacerad, kan installeras både horisontellt och vertikalt.
zen 50 card
Schenker ZEN 100
Water Maker 100 liter/tim - för seglare på världshaven
Läs mer på https://schenkerwatermakers.com
zen 50 card
Schenker ZEN 150
Water Maker 150 liter/tim - för seglare på världshaven
Läs mer på https://schenkerwatermakers.com

Copyright © 2024 Afflux Water