Vad betyder Afflux egentligen?

Afflux är ett engelskt ord och betyder i direkt översättning, tillflöde, tillströmmning ordet Afflux härstammar ifrån Affluence som i första hand betyder samma sak som Afflux men med tillägget överflödande och används även för biflod. Trots att det är ett svårt ord tyckte vi att det passade bra.

Afflux Water - Tillflödande vatten.

Är det farligt att dricka avsaltat vatten?

Nej, det är inte farligt för normalkonsumenter att dricka destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normalkonsumenten från att dricka (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, alltså personer som dricker mycket mer än två liter vatten om dagen, bör dock inte dricka avsaltat vatten. Det kan gälla personer som svettas kraftigt på grund av idrottsutövning eller arbete i varm miljö. I de fallen är det inte säkert att ens vanligt kranvatten innehåller tillräckligt med mineralämnen, varför tillskott av salttabletter eller motsvarande kan rekommenderas.

Mera om avsaltat vatten

Det finns inga vetenskapliga undersökningar som säger att avsaltat dricksvatten ger negativa hälsoeffekter, som till exempel rubbad saltbalans i kroppen eller brist på något mineralämne. På de flesta platser i landet innehåller det "vanliga" kranvattnet låga halter av lösta ämnen och är därför ingen viktig källa för vårt dagliga intag av mineralämnen.

När det gäller vattnets smak har salterna i vattnet däremot stor betydelse. De flesta uppfattar smaken hos ett avsaltat vatten som främmande, fadd och karaktärslös.

Vilka salter ska ett källvatten eller naturligt mineralvatten innehålla för att vara bra?

Det finns inga regler som säger att naturligt mineralvatten och källvatten måste innehålla speciella mängder eller typer av mineralsalter. Källvatten har vanligen låg salthalt, medan salthalten i naturligt mineralvatten kan variera från lågt till högt. Salterna måste finnas naturligt och inget får tillsättas.

I övriga förpackade vatten, de som också brukar kallas bordsvatten, får man tillsätta olika typer av salter. Här förekommer sodavatten och vichyvatten. Dessa två typer innehåller vanligen mycket höga halter natriumklorid - koksalt - som ger en tydlig smak.

För de flesta konsumenter spelar vattnets saltinnehåll liten roll för det totala dagliga intaget av mineraler via kosten. Detta gäller såväl kranvatten som förpackat vatten. Det går inte att peka ut vilken sammansättning av mineralsalter som är bäst, nyttigast eller smakar godast.

Ibland kan vatten ge ett betydelsefullt tillskott av vissa mineralämnen, men då måste man oftast dricka någon liter per dag eller mer. Mycket mineralsalter kan också vara negativt för hälsan. Välj ett förpackat vatten med låg salthalt om du ska undvika högt saltintag. Välj också ett förpackat vatten med låg salthalt för att blanda modersmjölkersättning, om du inte kan använda kranvatten.

Kalcium är bra för benstomme och tänder. En liter av vissa naturliga mineralvatten kan ge upp till ca 20 procent av det rekommenderade dagsintaget.

Magnesium kan eventuellt skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar. De flesta naturliga mineralvatten innehåller dock låga halter magnesium.

Kalium behövs för muskler och nervsystem. De flesta förpackade vatten innehåller mycket låga halter. En liter vatten kan ge upp till ca 10 procent av det rekommenderade dagsintaget.

Natrium får vi i oss relativt mycket av genom koksalt (natriumklorid) i maten. I Sverige ska vi sträva mot att minska intaget av natrium. Vissa naturliga mineralvatten innehåller relativt mycket natrium.

Fluorid påverkar tandhälsan hos barn. Ge inte naturligt mineralvatten med mer än 1,5 milligram fluorid per liter vatten till förskolebarn.

Vilka garantier får jag på era produkter?

Självklart gäller konsumentköplagen.

Garantin omfattar ej skador pga köld, torrkörning av pumpens axeltätning samt onormala driftförhållanden eller felaktigt handhavande.

Garatin gäller ej för filter och membran.

Nöjd kund garanti... Om du av någon anledning inte blir nöjd med din avsaltningsanläggning får du självklart lämna tillbaka den. Garantin gäller i två månader ifrån installationsdatum.

 

Hur ofta behöver jag byta anläggningens membran?

Vid normal drift efter 5-10år.

Behöver jag frostskydda avsaltningsenheten under frostperioden?

Ja, om anläggningen inte skall vara i drift under frostperioden och det saknas annan uppvärmnings möjlighet skall den frostskyddas med en speciell livsmedelsgodkänd antifrys vätska.

Om anläggningen står i uppvärmt frostfritt utrymme och inte skall vara i drift under en längre period bör man istället konservera den. Detta för att förhindra biologisk tillväxt i anläggningen. Alternativt kan man desinfektera anläggningen innan den tas i bruk igen. Man använder samma antifrysvätska men späder den 50/50 med rent vatten.

Skall anläggningen däremot användas året runt behöver man inte frostskydda eller konservera anläggningen. Då räcker det med att aktivera funktionen "Re-fresh" Dvs anläggningen utför automatiskt en genomspolning med rent vatten var 24/h vid utebliven förbrukning.

Jag har inte tillgång till ström på min ö utan tänker starta elverket ett par timmar och producera vatten då, fungerar detta?

Det fungerar alldeles utmärkt, avsaltningsenheten behöver bara ström då den är i drift för vattenproduktion. Med en Rolux-150 får du ca 150liter/timme.

Vilken effektförbrukning har Lilla Östersjöpaketet under drift?

Under pågående drift arbetar både råvattenpumpen 750watt och avsaltningsenheten Rolux 750watt samtidigt. Total effektförbrukning 1500watt/timme = 150liter rent vatten per timme. El-kostnad ca 1.5:-/kWh.

När man startar upp Seapure 60, är nödvändigt eller bättre att starta upp den på ett lägre tryck för att sedan öka trycket?

Nej, Seapure är farbiksinställd vid ett arbetstryck på ca 11-13bar. Oftast stämmer även det trycket i verkligheten också. Om man vid installationstillfället ligger utanför området kan man justera trycket. Men dagligdags behövs ingen justering vid uppstart. Om Seapure används ombord på en båt med hemmahamn i tex. Luleå och man färdas söderut till Ystad, då kan en justering vara nödvändig under resans gång och vise versa för en båt från Ystad på väg norrut. Max arbetstryck är 16bar.

Hur är det med det utgående trycket från Seapure 60, räcker det för transportera vattnet till min färskvattentank som ligger minst 1,5m ovanför Seapure?

Ja, trycket räcker upptill minst 2,0 meter i höjdskillnad.


Copyright © 2024 Afflux Water