Avsaltningsanläggningen "Lilla Östersjöpaketet" rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 100 liter i timmen. Avsaltaren är utbyggbar till 200 l/h i samma chassi.

Reningen utförs med membranteknik s.k. omvänd osmos som är en miljövänlig process utan tillsatser av kemikalier. Kvalitén på det producerade vattnet garanteras med automatisk kontinuerlig kontrollmätning (konduktivitet).

Ett nytt unikt system för automatisk självrengöring med maximal rengöringseffekt minskar behovet av skötsel och underhåll. Systemet förlänger membranens livslängd och kapacitet samt reducerar slitaget från det aggresiva och förorenade saltvattnet på ingående komponenter.

Vid utebliven förbrukning av vatten aktiveras en forcerad omsättning (Re-fresh). Vattnet omsätts då både i RoLux och bufferttanken. Detta säkerställer att alltid finns en bra vattenkvalité att tillgå även då man har varit bortrest. Ett mineralfilter återställer pH-värde och smak.

Behovet att skötsel är minimalt och avser rengöring av grovfilter samt byte av finfilter vid behov. Det årliga underhållet begränsas till rengöring och eventuell konservering av membran vid säsongens slut.

Installationen omfattar slanganslutning mot inkommande vatten, avlopp samt bufferttank. Elektrisk inkoppling görs med stickkontakt till 230VAC. Manöverpanelen är enkel och lättöverskådlig via en on-screen-display. För att undvika korrosionsskador är maskinen tillverkad och formgiven i plast och rostfri metall. RoLux designen är mönsterskyddad.

Flodesschema

Råvattenpump (1) suger upp havsvatten vilket passerar förfilter (2) som tar bort de grövsta partiklarna innan vattnet transporteras vidare till RoLux (3) som med omvänd osmos avsaltar och renar vattnet på molekylnivå. Vattnet leds vidare till kolfilter och mineraltillsatsen CircusalTM innan det lagras i bufferttanken som via distributionspumpen försörjer hushållet med vatten. Det ”salta” returvattnet (8) går tillbaka till havet.

I Lilla Östersjöpaketet ingår:

Avsaltningsanläggning, RoLux 100 L/timme.
Bufferttank 300L med automatisk nivåkontroll.
Mineralfilter, för smak och pH justering.
Distributionspump, Grundfos MQ-45.
För & finfilterhus inkl.filter 5my & 1my.
Råvattenpump för ansl. till PEM-slang 32mm.
Råvattenintag för ansl. till PEM-slang 32mm.Copyright © 2021 Afflux Water