Vår modellserie RoBust finns från 1m3 till 10m3/timme, RoBust är en professionell anläggning som är väl anpassad för olika samfällighetsföreningar med

krav på stabil och säker dricksvattenproduktion. RoBust är komplett med alla finesser man kan önska sig för en rationell hantering.

Energiförbrukningen är ca 3-4 kW/m3.

En komplett anläggning behöver inte mer golvyta än 2000x800mm.

För mer information, kontakta Robert 08-120 20 120.

 

 

 

 Copyright © 2024 Afflux Water