Avsaltningsanläggningen "Stora Östersjöpaketet" rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 200 liter i timmen.

Reningen utförs med membranteknik s.k. omvänd osmos som är en miljövänlig process utan tillsatser av kemikalier. Kvalitén på det producerade vattnet garanteras med automatisk kontinuerlig kontrollmätning (konduktivitet).

Ett nytt unikt system för automatisk självrengöring med maximal rengöringseffekt minskar behovet av skötsel och underhåll. Systemet förlänger membranens livslängd och kapacitet samt reducerar slitaget från det aggresiva och förorenade saltvattnet på ingående komponenter.

Vid utebliven förbrukning av vatten aktiveras en forcerad omsättning (Re-fresh). Vattnet omsätts då både i RoLux och bufferttanken. Detta säkerställer att alltid finns en bra vattenkvalité att tillgå även då man har varit bortrest. Ett mineralfilter återställer pH-värde och smak.

Behovet att skötsel är minimalt och avser rengöring av grovfilter samt byte av finfilter vid behov. Det årliga underhållet begränsas till rengöring och eventuell konservering av membran vid säsongens slut.

Installationen omfattar slanganslutning mot inkommande vatten, avlopp samt bufferttank. Elektrisk inkoppling görs med stickkontakt till 230VAC. Manöverpanelen är enkel och lättöverskådlig via en on-screen-display. För att undvika korrosionsskador är maskinen tillverkad och formgiven i plast och rostfri metall. 

 

Flodesschema

Råvattenpump (1) suger upp havsvatten vilket passerar förfilter (2) som tar bort de grövsta partiklarna innan vattnet transporteras vidare till RoLux (3) som med omvänd osmos avsaltar och renar vattnet på molekylnivå. Rent vatten leds vidare till kolfilter och mineraltillsatsen Circusal (4) innan det lagras i bufferttanken (5) som via distributionspumpen (7) försörjer hushållet med vatten. Det ”salta” returvattnet (8) går tillbaka till havet.

I Stora Östersjöpaketet ingår:

Avsaltningsanläggning, RoLux 200L/tim
Bufferttank 750L.
Distributionspump, frekvensstyrd.
Förfilter: Pentafilter 20" x 5st 205 filter
Finfilter: Filterhus 2x20" x 1st 205 & 201 filter
Råvattenpump för bräckt sjövatten
Råvattenintag i sjön

 

 

 

 

 Copyright © 2024 Afflux Water