Avsaltningsanläggningen är komplett med högtryckspump, flödesmätare, manometer och manöverkontroll. Det ingår membran som har kapacitet att producera ca 50liter varannan timme. Maskinen placeras lämpligen hängande på vägg eller på en hylla i arbetshöjd. Distributionspumpen kan placeras alternativt på bufferttanken eller på golvet. Pump för sjövatten placeras bäst på golvet. Förfilter är förmonterade under maskinen och mineralfilter monteras lätt åtkomligt på väggen.Copyright © 2022 Afflux Water