Baltic Seapure är en avsaltningsanläggning för fritidsbåtar och har utvecklats speciellt för farvatten i Östersjön. Seapure ansluts till båtens befintliga färskvattentank. Kapaciteten är ca 50L/timmen.

Reningen utförs med membranteknik s.k. Omvänd osmos som är miljövänlig process utan tillsatser av kemikalier. Kvalitén på det producerade vattnet garanteras med automatisk kontrollmätning (Konduktivitet).

Ett nytt unikt system för automatisk självrengöring med maximal rengöringseffekt minskar behovet av skötsel och underhåll. Systemet förlänger membranens livslängd och kapacitet.

Behovet att skötsel är minimalt och avser rengöring av grovfilter samt byte av finfilter vid behov. Det årliga underhållet begränsas till rengöring och konservering av membran vid säsongens slut.

Installationen omfattar slanganslutning mot inkommande vatten, avlopp samt bufferttank. Elektrisk inkoppling görs med stickkontakt till 230VAC eller 12VDC. Nivåvakt monteras i färskvattentank. Manöverpanelen är enkel och lättöverskådlig via en on-screen-display.

För att undvika korrosionsskador är maskinen tillverkad i plast och rostfri metall. Med följande dimensioner är Seapure lättplacerad, 600x300x300mm vikt ca 18kg.Copyright © 2021 Afflux Water